اخبار فنی و حرفه ای

 • در شهرهای بزرگ و نیز شهرهای جدیدی که در ایران در حال ساخته شده هستند، تهیه برق مصرفی یکی از دغدغه های مهم محسوب می گردد. براساس آمار اعلام شده، حداقل میزان مصرف و تقاضای انرژی در شهرها در 30 سال گذشته 20 درصد رشد داشته است. به علت شرایط طبیعی بسیاری از نقاط ایران، می توان گفت هزینه های انتقال برق (توزیع برق) بسیار زیاد می باشد در حالی که براحتی می توان از تکنولوژی های جدید جهت بهره برداری از انرژی خورشیدی در تولید برق ساختمان ها و برج ها بهره برداری کرد


  تولید برق در ایران و نیز مدیریت توزیع برق، آنقدر هزینه بر هست که جهت مدیریت بهینه مصرف آن سالهاست که برنامه های مختلفی اجرا می گردد تا مدیریت هزینه برق مصرفی و یا اعمال قوانین گوناگون جهت محاسبه هزینه برق مصرفی خانوارها، به شکل مناسبی صورت گیرد.

  استفاده از پنل های خورشیدی در تولید برق

  در شهرهای بزرگ و نیز شهرهای جدیدی که در ایران در حال ساخته شده هستند، تهیه برق مصرفی یکی از دغدغه های مهم محسوب می گردد. براساس آمار اعلام شده، حداقل میزان مصرف و تقاضای انرژی در شهرها در 30 سال گذشته 20 درصد رشد داشته است. به علت شرایط طبیعی بسیاری از نقاط ایران، می توان گفت هزینه های انتقال برق (توزیع برق) بسیار زیاد می باشد در حالی که براحتی می توان از تکنولوژی های جدید جهت بهره برداری از انرژی خورشیدی در تولید برق ساختمان ها و برج ها بهره برداری کرد.

  برق ساختمان و انرژی خورشیدی

  به عنوان مثال می توان به شهرهای استان بوشهر اشاره کرد که سرانه برق مصرفی خانوارها در این استان 11 هزار و 640 کیلووات است در سال گذشته اعلام شده است. در صورتیکه تنها 1.2 درصد جمعیت کشور در این استان اقامت دارند. می توان گفت این استان شرایط مناسبی جهت بهره برداری از انرژی خورشیدی برای تولید برق مصرفی خود و حتی صدور آن به سایر استانها را دارد ولی عدم تمرکز شرکت ها و مهندسین معمار در ساخت خانه ها و اماکن مورد نیاز، به مقوله بهره برداری از انرژی خورشیدی، مهمترین دلیل در عدم بهره برداری مناسب از شرایط طبیعی و اقلیمی این نوع شهرها است.


  تامین انرژی برق ساختمان

  با استفاده از پنل های خورشیدی که براحتی قابل راه اندازی در پشت بامها هستند، می توان انرژی برق مصرفی ساختمان -از جمله انرژی برق جهت دستگاه پمپ آب ساختمان- برق مصرفی روشنایی ساختمان را تولید و استفاده کرد. از انرزی خورشیدی تبدیل شده به برق براحتی میتوان جهت:
  - روشنایی ساختمان
  - گرم کردن استخر
  - تامین آب گرم مصرفی
  - سیستم های تهویه مطبوع
  - خشک کن خورشیدی
  - آب گرم کن خورشیدی
  - و ...
  بهره برد.

  تامین برق ساختمان با استفاده از پنل های خورشیدی

  کاهش هزینه قبض های برق ساختمان با استفاده از انرژی خورشیدی

  با استفاده از پنل های خورشیدی و دستگاه مبدل انرژی خورشیدی به برق، و بهره برداری از برق تولید شده در تامین برق ساختمان، می توانید هزینه قبض برق ساختمان را به صفر برسانید. در بیشتر کشورهای خارجی که استفاده از پنل خورشیدی جهت تامین برق ساختمان یک فرهنگ شده است، مازاد برق تولید شده حتی به سیستم برق مصرفی شهری انتقال داده می شود (در واقع مازاد برق تامین شده به شبکه توزیع برق فروخته می شود). در ایران حتی بدون در نظر گرفتن این موضوع، و تنها جهت تامین برق خیلی از مناطق که از لحاظ طبیعی در شرایط مناسبی (حتی بخش هایی از شهر بزرگی مثل تهران) قرار گرفته اند، براحتی می توان برق ساختمان مورد نیاز را با صرف کمترین هزینه و راه اندازی پنل های خورشیدی استفاده کرد.

  مدیریت برق ساختمان

  کاهش آلودگی زیست محیطی و خطرات ناشی از انفجار وسایل گازی

  استفاده از پنل های خورشیدی در سقف خانه ها، علاوه بر اینکه برق ساختمان را تامین می کند، جهت کاهش دی اکسید کربن هوا نیز کاربرد دارد.

  همچنین استفاده از پنل خورشیدی در تولید انرژی گرمایش ساختمان و یا بهره برداری از برق مورد نیاز جهت وسایل پخت و پز (گازهای برقی)، علاوه بر جلوگیری از مصرف بی اندازه انرژی های فسیلی، کاهش رویدادهای دردناک ناشی از عدم توجه و دقت در استفاده از وسایل گاز سوز را نیز به همراه خواهد داشت.

  کاهش هزینه برق مصرفی ساختمان و انرژی خورشیدی

  نحوه بهره برداری از انرژی خورشیدی در خانه

  با توجه به اینکه برق مصرفی ساختمان می تواند به طور کامل با استفاده از پنل های خورشیدی تامین گردد. لذا کلیه وسایل برقی خانه، وسایل گرم کردن آب، آشپزی و حتی گرم کردن استخر و آب استخر و یا تامین انرژی برق دستگاه های الکترونیکی مثل تلفن همراه، همگی می تواند از طریق انرژی خورشیدی تبدیل شده براحتی تامین گردد.

  دنیا هر روز به سمت استفاده کمتر از انرژی های فسیلی گام برمیدارد. لذا ما نیز می توانیم با استفاده از تکنولوژی های برتر روز و نیز بهره برداری از علم های جاری، به جای حرکت به سمت نابودی زمین، همراه کسانی شویم که با استفاده از انرژی های پاک، همچون انرژی خورشیدی گامی در راستای کمتر کردن هزینه های ایجاد فضای ایمن و سالم جهت زندگی برداریم.