اخبار فنی و حرفه ای

 • مطمئنا این موضوع که ترمز کردن یک عمل کاهش سرعت محسوب می گردد. لذا ترمز موتور به طور معمول در جهت محوری از موتور نصب می گردد که سرعت زیاد است. به طور معمول گشتاور مورد نیاز برای ترمز بر روی این محور از موتور به نسبت کمتر است به شرط آنکه دور توسط یک سیستم مکانیکی مستقیم به محور چرخ رانش (سیلندر دنده زنجیر) متصل شده باشد.


  در دوره آموزش آسانسور کاربر ترمز موتور آسانسور به صورت کامل تشریح می گردد. شما می توانید در این دوره شرکت کنید. در ادامه جهت آشنایی اولیه اطلاعاتی در ارتباط با انواع ترمزها در سیستم آسانسور ارائه شده است.

  انواع ترمز ها در سیستم آسانسور


  مطمئنا این موضوع که ترمز کردن یک عمل کاهش سرعت محسوب می گردد. لذا ترمز موتور به طور معمول در جهت محوری از موتور نصب می گردد که سرعت زیاد است. به طور معمول گشتاور مورد نیاز برای ترمز بر روی این محور از موتور به نسبت کمتر است به شرط آنکه دور توسط یک سیستم مکانیکی مستقیم به محور چرخ رانش (سیلندر دنده زنجیر) متصل شده باشد.

  دوره آموزش آسانسور-ترمز آسانسور

  آنچه که مشخص هست ترمز ها می بایست توسط فنرهای فشاری و یا نیروی وزن فعال شوند و به وسیله نیروی سیستم الکترومغناطیسی و یا الکتروهیدولیک باز شوند. وقتی جریان برق قطع می گردد حداقل دو وسیله مستقل الکتریکی کنترلر، جهت متوقف کردن کلیه تجهیزات آسانسور وجود داشته باشند تا ترمز در این شرایط فعال شود.

  همچنین در تنظیم ترمز باید به طور کامل بررسی ها صورت گیرد تا هنگام قطع برق کامل آسانسور و یا تابلو فرمان آسانسور، سیستم ترمز موتور آسانسور به صورت خودکار عمل نماید. لذا برای آسانسورها از ترمزهای اصطکاکی الکترومغناطیسی استفاده می شود.  همانطور که گفته شد عمل ترمز یک شتاب منفی محسوب می گیرد و این شتاب منفی نباید بیشتر از یک حد معین باشد که این حد معین توسط ترمز اضطراری "پاراشوت" تعریف می شود. شتاب ایجاد شده توسط پاراشوت بسیار بالا و در حد برخورد کابین با یک مانع نظیر ضربه گیرهای بافر ته چاه می باشد.

  نوع دیگر از ترمز که برای سیستمهایی که به روش غیرمستقیم متصل هستند استفاده می شود، استفاده از تسمه هایی با مقطع 7 شکل و تسمه های دندانه دار و یا زنجیر هست. ترمز روی محرو چرخ رانش نصب می شود تا چنانچه تسمه و زنجیر فعال نشده و یا کار نکرد، ترمز عمل کند.