اخبار فنی و حرفه ای

 • نتایج و هماهنگی آزمون نهایی

  نام و نام خانوادگی
  رشته امتحانینتیجه آزمون کتبی
  زمان آزمون عملی
  مکان آزمون نهایی
  نتیجه نهایی
  محمدرضا امین خواهان برق صنعتی77.5


  مهدی طایفی پکیج50


  علی بهشتیco250


  رضا لطفیco250


  محمد باقریco260


  حامد جلالیco262.5


  سیاوش شجاعی نژادآرگون67.5


  میلاد شمشادیآرگون75


  بهادر کردبچهآرگون 60


  علی مولائیE377.5


  داود آتش بزرگلوله کشی درجه 162.5


  غلامرضا عیسی خانیلوله کشی درجه 150


  امین براتچیلوله کشی درجه 267.5


  علی بیگدلیلوله کشی درجه 262.5


  حسین حسن لو لوله کشی درجه 250


  میلاد دانش پژوهلوله کشی درجه 255