اخبار فنی و حرفه ای

 • برنامه های امتحان عملی هنرجویان را اینجا مشاهده نمایید.

  امتحان عملی کولر گازی

  نام و نام خانوادگی

  روز

  ساعت

  تاریخ

  مکان آزمون

  وحید ایرانی فرد

  سه شنبه

  9 صبح

  07/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  علی براتی

  سه شنبه

  9 صبح

  07/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  سینا خسروی

  سه شنبه

  9 صبح

  07/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  مرتضی دادخدایی

  سه شنبه

  9 صبح

  07/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  سید پوریا دادگستر

  سه شنبه

  9 صبح

  07/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  مهدی ذوالفقاری

  سه شنبه

  9 صبح

  07/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  ایمان سینکائی

  سه شنبه

  9 صبح

  07/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  سید حمیدرضا شریف النسبی

  سه شنبه

  9 صبح

  07/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  اسماعیل فتحی

  سه شنبه

  9 صبح

  07/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  ابوالفضل لطفی پور

  سه شنبه

  9 صبح

  07/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  شاپور لیریانی

  سه شنبه

  9 صبح

  07/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  محمد مهرجو

  سه شنبه

  9 صبح

  07/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  هادی کرمی پارسا

  سه شنبه

  9 صبح

  07/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  ادیب کریمی

  سه شنبه

  9 صبح

  07/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  میلاد احمدپور

  سه شنبه

  9 صبح

  07/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  امتحان عملی آسانسور

  صابر الیاسی

  نصاب و تعمیرکار آسانسور

  9صبح

  04/03/1398

  سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه

  حسین جعفرپور

  نصاب و تعمیرکار آسانسور

  9صبح

  04/03/1398

  سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه

  مهدی فدوی

  نصاب و تعمیرکار آسانسور

  9صبح

  04/03/1398

  سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه

  امتحان درب اتوماتیک

  فرشاد شفیعی

  نصب و تعمیر درب اتوماتیک

  9 صبح

  04/03/1398

  سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(کارگاه17)

  سید حسین طباطبایی

  نصب و تعمیر درب اتوماتیک

  9 صبح

  04/03/1398

  سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(کارگاه17)

  محمد علی چوبداری

  نصب و تعمیر درب اتوماتیک

  9 صبح

  04/03/1398

  سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(کارگاه17)

  حسین کاملی

  نصب و تعمیر درب اتوماتیک

  نصب و تعمیر درب اتوماتیک

  04/03/1398

  سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(کارگاه17)

  برقکار ساختمان درجه2

  جاوید افخمی عقدا

  برقکار ساختمان درجه2

  9 صبح

  04/03/1398

  سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(کارگاه17)

  محمد رضا امین خواهان

  برقکار ساختمان درجه2

  9 صبح

  04/03/1398

  سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(کارگاه17)

  مهدی برنجی

  برقکار ساختمان درجه2

  9 صبح

  04/03/1398

  سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(کارگاه17)

  اکبر رحیمی

  برقکار ساختمان درجه2

  9 صبح

  04/03/1398

  سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(کارگاه17)

  امید نبی پور

  برقکار ساختمان درجه2

  9 صبح

  04/03/1398

  سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(کارگاه17)

  تعمیر کار پکیج شوفاژگازی

  علیرضا انشایی

  تعمیر کار پکیج شوفاژگازی

  9 صبح

  07/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  عادل برازمند

  تعمیر کار پکیج شوفاژگازی

  9 صبح

  07/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  مجید جمشدی اوانکی

  تعمیر کار پکیج شوفاژگازی

  9 صبح

  07/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  پیمان سوره بومه

  تعمیر کار پکیج شوفاژگازی

  9 صبح

  07/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  نیما قاضی وکیلی

  تعمیر کار پکیج شوفاژگازی

  9 صبح

  07/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  محمد جواد محتجبی

  تعمیر کار پکیج شوفاژگازی

  9 صبح

  07/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  مهدی معظمی

  تعمیر کار پکیج شوفاژگازی

  9 صبح

  07/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  سهیل نقدی

  تعمیر کار پکیج شوفاژگازی

  9 صبح

  07/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  محمد مهدی کوثری نژاد

  تعمیر کار پکیج شوفاژگازی

  9 صبح

  07/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  جوشکاری گازمحافظco2

  میثم علی محمدی

  جوشکاری گازمحافظco2

  9صبح

  31/02/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  جوشکاری گاز محافظ آرگون

  احمد بیکی چناری

  جوشکاری گاز محافظ آرگون

  9صبح

  31/02/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  علیرضا جهانگیری

  جوشکاری گاز محافظ آرگون

  9صبح

  31/02/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  محمد جواد کلخوران

  جوشکاری گاز محافظ آرگون

  9صبح

  31/02/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  علی رستمی

  جوشکاری گاز محافظ آرگون

  9صبح

  31/02/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  رضا رمضانی

  جوشکاری گاز محافظ آرگون

  9صبح

  31/02/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  شوان سام

  جوشکاری گاز محافظ آرگون

  9صبح

  31/02/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  احمد عبداله زاده

  جوشکاری گاز محافظ آرگون

  9صبح

  31/02/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  احمد محمدزاده

  جوشکاری گاز محافظ آرگون

  9صبح

  31/02/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  سامان میررضایی رودکی

  جوشکاری گاز محافظ آرگون

  9صبح

  31/02/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  ساعد وثوقی نیا

  جوشکاری گاز محافظ آرگون

  9صبح

  31/02/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  جواد پیلتن

  جوشکاری گاز محافظ آرگون

  9صبح

  31/02/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  عکاسی دیجیتال

  محمد توسلی

  عکاسی دیجیتال

  9صبح

  31/02/1398

  چهار راه یافت آباد بلوار معلم نرسیده به میدان معلم پلاک91

  کتایون اعلمی

  عکاسی دیجیتال

  9صبح

  31/02/1398

  چهار راه یافت آباد بلوار معلم نرسیده به میدان معلم پلاک91

  علی حمیدی

  عکاسی دیجیتال

  9صبح

  31/02/1398

  چهار راه یافت آباد بلوار معلم نرسیده به میدان معلم پلاک91

  رویا شجاعی

  عکاسی دیجیتال

  9صبح

  31/02/1398

  چهار راه یافت آباد بلوار معلم نرسیده به میدان معلم پلاک91

  محمد مهدی

  عکاسی دیجیتال

  9صبح

  31/02/1398

  چهار راه یافت آباد بلوار معلم نرسیده به میدان معلم پلاک91

  آرش غلامی

  عکاسی دیجیتال

  9صبح

  31/02/1398

  چهار راه یافت آباد بلوار معلم نرسیده به میدان معلم پلاک91

  تصویربرداری

  شایان دشتی زاده

  تصویربردار

  9صبح

  31/02/1398

  چهار راه یافت آباد بلوار معلم نرسیده به میدان معلم پلاک91

  مریم مهدوی

  تصویربردار

  9صبح

  31/02/1398

  چهار راه یافت آباد بلوار معلم نرسیده به میدان معلم پلاک91

  سید سعید موسوی

  تصویربردار

  9صبح

  31/02/1398

  چهار راه یافت آباد بلوار معلم نرسیده به میدان معلم پلاک91

  فهیمه نصیری

  تصویر بردار

  9صبح

  31/02/1398

  چهار راه یافت آباد بلوار معلم نرسیده به میدان معلم پلاک91

  لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی

  محمد مهدی حسینی

  لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1

  9صبح

  08/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  کاوه اخوین

  لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

  9صبح

  08/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  سروش اخوین

  لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

  9صبح

  08/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  محمدرضا امین خواهان

  لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

  9صبح

  08/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  عبدالمجید حاجی نقدی

  لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

  9صبح

  08/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  محمدرضا خرم

  لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

  9صبح

  08/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  محمد امین رفیعی

  لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

  9صبح

  08/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  مهدی روشن

  لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

  9صبح

  08/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  علی سلحشور

  لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

  9صبح

  08/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  البرز شامخی نیا

  لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

  9صبح

  08/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  سید محمد حسین طلاساز

  لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

  9صبح

  08/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  فرشاد فتاحی

  لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

  9صبح

  08/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  رضا معتبرزاده

  لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

  9صبح

  08/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  سید علی موسوی

  لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

  9صبح

  08/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  مهدی نوازانی

  لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

  9صبح

  08/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  حمیدرضا نوروزی

  لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

  9صبح

  08/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  امید کاویانی

  لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

  9صبح

  08/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  محمد کلیوند

  لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

  9صبح

  08/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  کیوان کیوان فر

  لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

  9صبح

  08/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید

  عادل یارمند

  لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2

  9صبح

  08/03/1398

  آموزشگاه سروش جاوید