ثبت شکایات

کاربران و مشتریان آموزشگاه سروش جاوید در هر مرحله و بخش دچار مشکل و نارضایتی شوند می توانند مشکل و شکایت خود را از طرق ذیل ثبت و پیگیری نمایند 

1- تماس با تلفنهای ثبت شده در بخش تماس با ما در این سایت
2- ارسال ایمیل به Info@soroushejavid.com