اخبار فنی و حرفه ای

 • برای مشاهده زمان آزمون دوره آموزش چیلر تراکمی و نتیجه آن این خبر را مطالعه کنید.

  نام ونام ختنوادگیعنوان مهارتتاریخ آزمون تئورینتیجه آزمون تئوریزمان و محل آزمون عملینتیجه نهایی آزمون
  1-علی موحدیتعمیرکار چیلر تراکمی1398/05/1652/5

  2-ابوافضل حسین آبادیتعمیرکار چیلر تراکمی
  1398/05/16
  67.5
  1398/05/22 مرکز شماره 2

  3-مجید صمیمی رادتعمیرکار چیلر تراکمی
  1398/05/16
  67.51398/05/22 مرکز شماره 2


  4-علیرضا ملا محمدی
  تعمیرکار چیلر تراکمی

  75
  1398/05/22 مرکز شماره 2

  5-امیررضا شیر افکن
  تعمیرکار چیلر تراکمی

  65
  1398/05/22 مرکز شماره 2