اخبار فنی و حرفه ای

 • نتایج آزمون و همانگی زمان آزمون عملی

  نام و نام خانوادگی
  رشته امتحانی
  نتیجه آزمون کتبی
  زمان آزمون عملی
  مکان آزمون نهایی
  نتیجه آزمون نهایی
  جمشید نظام آبادی
  برق ساختمان درجه2
  75  محمد رضایی
  تصویر برداری
  60  محمد مهدی قانع
  تصویربرداری
  57.5  پژمان حسین زادهپکیج85


  سید رحیم حسینیپکیج75


  محمد زرگرانپگیج62.5


  داود آتش بزرگآرگون60


  علی بهشتیآرگون65


  حسین خیاط باهری ایرانیآرگون65


  قاسم دست مردآرگون57.5


  محمد یاسر رخشنده پیآرگون52.5


  جلال ساعدیآرگون72.5


  کورش عامری نژادآرگون62.5


  علیرضا عیسی زادهآرگون62.5


  ایمان قائمیآرگون60


  امیر مبشر اقدم آرگون75


  سیدمصطفی میرمحمدیآرگون57.5


  محمدتقی نقره پسندآرگون50


  سجاد کاشانیآرگون72.5


  بهروز کنعانیآرگون55


  حمید کیوان فرآرگون 60


  حامد جلالیجوشکاری برق77.5


  سیاوش شجاعی نژادجوشکاری برق77.5


  میلاد شمشادیجوشکاری برق70


  علیرضا فریار جوشکاری برق60


  بهرام قربانیانجوشکاری برق67.5


  قاسم نامیجوشکاری برق75


  بهادر کردبچه جوشکاری برق 70


  حسین کهنهءE662.5


  سعید صدیقمعماری70 1399/05/13
  ساعت 8:30 مرکز شماره 5 (شهید مروتی) بزرگراه بعثت میدان بهمن روبروی بیمارستان امیرالمومنین کوچه شیر محمدی

  پاملا وفائیمعماری67.51399/05/13
  ساعت 8:30 مرکز شماره 5 (شهید مروتی)

  ایمان بخشی پور عکاسی56.66


  مسلم خیریعکاسی50


  مرجان رحمانیعکاسی70


  آرش روح اللهیعکاسی76.66


  سارا پرنیائی فریدعکاسی53.33


  محمد سوادکوهی حرارتی درجه 252.5


  محمدرضا امین خواهان لوله کشی درجه 162.5


  عبدالمجید  حاجی نقدی لوله کشی درجه 170


  هاتف حصوری لوله کشی درجه 155


  رامتین خضوئیلوله کشی درجه 150


  رضا معتبرزاده لوله کشی درجه 150


  داود آتش بزرگ لوله کشی درجه 277.5


  محمد امینیلوله کشی درجه 275


  مهدی ایمانیلوله کشی درجه 255


  جواد تمدنی مقدم لوله کشی درجه 275


  اکبر جدیلوله کشی درجه 270


  سید جواد حاجی سید محسنی لوله کشی درجه 265


  نیما حاجی نقیلوله کشی درجه 275


  علیرضا حیدرنژادلوله کشی درجه 255


  عیسی راشدیلوله کشی درجه 257.5


  عبداله ردائیلوله کشی درجه 272.5


  یعقوب رضائیلوله کشی درجه 250


  جمال زارع عزیزیلوله کشی درجه 255


  شهرام سلیمانی نژادلوله کشی درجه 267.5


  محمدرضا سلیمی لوله کشی درجه 282.5


  رضا سپیدکارلوله کشی درج 282.5


  میلاد صمیمیلوله کشی درجه 267.5


  علیرضا عزیزیلوله کشی درجه 282.2


  سیدرضا غفاریان زادهلوله کشی درجه 265


  قدرت اله غفوریلوله کشی درجه 267.5


  فرزاد فرجیلوله کشی درجه 255


  غلامحسین فقیهیلوله کشی درجه 262.5


  سید امیرمسعود مرتضویلوله کشی درجه 282.5


  محسن مقصودیلوله کشی  درجه 282.5


  سجاد پور اصغریلوله کشی درجه 250


  علیرضا یزدانشناسلوله کشی درجه 267.5


  حسین الهیان لوله کشی گاز خانگی 50


  مجتبی درگاهیلوله کشی گاز خانگی 67.5


  براتعلی شفائیلوله کشی گاز خانگی 57.5


  علی علیزاده لوله کشی گاز خانگی60


  بیژن دانشور کولر83.33


  اسمعیل رجب قیطاقیکولر 70


  محمدرضا رضائیکولر50


  مسعود زنگنهکولر 70


  سعید شجاعیکولر60


  مهدی طایفی کولر60


  رضا عزیزیکولر63.33


  سینا نقدیکولر53.33


  متین اسماعیلیآسانسور57.5


  علیرضا امیریآسانسور55


  علیرضا رشیدی آسانسور52.5


  مجید چنانی آسانسور 55


  غلامرضا سلگی
  جوشکاری برق
  50