اخبار فنی و حرفه ای

 • اعلام نتایج آزمون خرداد1398

  ردیفنام و نام خانوادگیرشتهتاریخ آزمون تئورینمره تئوریزمان آزمون عملینتیجه نهایی
  1
  امیررضا کاظمی
  برق درجه 1
  1398/03/23
  52.5
  98/4/24(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(ساعت 9 صبح)(اصل کارت ملی ،سیم و فازمترلطفا همراهتان باشد) *
  2
  پدرام رجبی
  برق درجه 2
  1398/03/23
  57.5
  98/4/24(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(ساعت 9 صبح)(اصل کارت ملی ،سیم و فازمترلطفا همراهتان باشد)
  *
  3
  محمد رضائی
  برق درجه 2
  //
  87.5
  98/4/24(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(ساعت 9 صبح)(اصل کارت ملی ،سیم و فازمترلطفا همراهتان باشد) 
  *
  4
  امیرحسین شیرخانی
  //
  //
  70
  98/4/24(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(ساعت 9 صبح)(اصل کارت ملی ،سیم و فازمترلطفا همراهتان باشد)
  81
  5
  سید محمد طاهری
  //
  //
  70
  98/4/24(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(ساعت 9 صبح)(اصل کارت ملی ،سیم و فازمترلطفا همراهتان باشد)
  *
  6
  مسعود مسلمان تبار
  //
  //
  87.5
  98/4/24(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(ساعت 9 صبح)(اصل کارت ملی ،سیم و فازمترلطفا همراهتان باشد)
  80
  7
  محمد مجید نبوی زاده
  //
  //
  77.5
  98/4/24(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(ساعت 9 صبح)(اصل کارت ملی ،سیم و فازمترلطفا همراهتان باشد)
  80
  8
  محمد علی هاشمی
  //
  //
  65
  98/4/24(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(ساعت 9 صبح)(اصل کارت ملی ،سیم و فازمترلطفا همراهتان باشد)
  *
  9
  پویا پاکدلیان
  //
  //
  87.5
  98/4/24(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(ساعت 9 صبح)(اصل کارت ملی ،سیم و فازمترلطفا همراهتان باشد)
  84
  10
  محمود کرامت عیسی لو
  //
  //
  70
  98/4/24(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(ساعت 9 صبح)(اصل کارت ملی ،سیم و فازمترلطفا همراهتان باشد)
  *
  11
  حسین یوسفیان جزی
  //
  //
  72.5
  98/4/24(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(ساعت 9 صبح)(اصل کارت ملی ،سیم و فازمترلطفا همراهتان باشد)
  78
  12
  مرضیه خطیب نقندری
  تدوین edius
  1398/03/23
  77.5
  98/4/29(نازی اباد-خ شیر محمدی-پشت پارک سردار جنگل-روبه روی بیمارستان امیرالمومنین)(ساعت 11:30)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)
  13
  حمیدرضا مصطفی
  //
  //
  70
  98/4/29(نازی اباد-خ شیر محمدی-پشت پارک سردار جنگل-روبه روی بیمارستان امیرالمومنین)(ساعت 11:30)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  14
  سید پوریا حسینی
  تعمیرکار آبگرمکن
  1398/03/23
  70
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)

  15
  محمود پور مهران
  //
  //
  72.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  16
  شهرام آقائی
  تعمیرکار پکیج
  1398/03/23
  57.5
  98/4/29(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  72
  17
  میلاد احمد پور
  //
  //
  65
  98/4/29(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  80
  18
  رامتین اخلاصی
  //
  //
  57.5
  98/4/29(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  *
  19
  جواد اسماعیلی
  //
  //
  60
  98/4/29(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  *
  20
  بیژن بخشعلی پور
  //
  //
  62.5
  98/4/29(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  78
  21
  ابولفضل بور بور
  //
  //
  52.5
  98/4/29(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  *
  22
  علی تقی بیگلو تلواری
  //
  //
  82.5
  98/4/29(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)


  23
  مهدی حاتمی
  //
  //
  82.5
  98/4/29(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  *
  24
  امید خادمی
  //
  //
  70
  98/4/29(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  *
  25
  حسین ساسانیان
  //
  //
  77.5
  98/4/29(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  *
  26
  محمدرضا شهابی طهران زاد
  //
  //
  70
  98/4/29(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  76
  27
  رضا صفر
  //
  //
  67.5
  98/4/29(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  *
  28
  اکبر علیمحمدی
  //
  //
  70
  98/4/29(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  76
  29
  احمد فیروزی
  //
  //
  67.5
  98/4/29(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  73
  30
  محمد مهدی مالمیر
  //
  //
  65
  98/4/29(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  *
  31
  احمد پرواسی
  //
  //
  72.5
  98/4/29(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  78
  32
  علیرضا پور بابائیان
  //
  //
  70
  98/4/29(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  *
  33
  عباس پیروز
  //
  //
  65
  98/4/29(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  80
  34
  محمد کرکه آبادی
  //
  //
  67.5
  98/4/29(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  *
  35
  صادق کریمی
  //
  //
  70
  98/4/29(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  79
  36
  محمدرضا گچ کاری
  //
  //
  72.5
  98/4/29(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  78
  37
  سعید یار محمدی
  //
  //
  67.5
  98/4/29(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  *
  38
  نوید شایسته
  چیلر تراکمی
  1398/03/23
  60
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)
   

  39
  مجتبی شجاعی
  //
  //
  50
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)
   

  40
  هادی کرمی پارسا
  //
  //
  60
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)
   

  41
  محسن حیدری لاکه
  جوش co2
  1398/03/23
  57.5
  98/4/24(بالاتر از میدان جمهوری-خ ارومیه شرقی-پ87-اموزشگاه سروش جاوید)(ساعت 9 صبح)(اصل کارت ملی همراهتان باشد)76
  42
  علی رستمی
  جوش آرگون
  1398/03/23
  77.5
  98/4/24(بالاتر از میدان جمهوری-خ ارومیه شرقی-پ87-اموزشگاه سروش جاوید)(ساعت 9 صبح)(اصل کارت ملی همراهتان باشد
  *
  43
  محمود صادقی
  //
  //
  77.5
  98/4/24(بالاتر از میدان جمهوری-خ ارومیه شرقی-پ87-اموزشگاه سروش جاوید)(ساعت 9 صبح)(اصل کارت ملی همراهتان باشد
  82
  44
  احمد ظهوریان
  //
  //
  67.5
  98/4/24(بالاتر از میدان جمهوری-خ ارومیه شرقی-پ87-اموزشگاه سروش جاوید)(ساعت 9 صبح)(اصل کارت ملی همراهتان باشد
  82
  45
  امیر عباس پناه
  //
  //
  70
  98/4/24(بالاتر از میدان جمهوری-خ ارومیه شرقی-پ87-اموزشگاه سروش جاوید)(ساعت 9 صبح)(اصل کارت ملی همراهتان باشد
  74/5
  46
  حسام قربانی شریف
  //
  //
  65
  98/4/24(بالاتر از میدان جمهوری-خ ارومیه شرقی-پ87-اموزشگاه سروش جاوید)(ساعت 9 صبح)(اصل کارت ملی همراهتان باشد
  75/5
  47
  امیر کاظمی شربتی
  //
  //
  55
  98/4/24(بالاتر از میدان جمهوری-خ ارومیه شرقی-پ87-اموزشگاه سروش جاوید)(ساعت 9 صبح)(اصل کارت ملی همراهتان باشد
  *
  48
  فاطمه احمدی اکبری
  عکاسی دیجیتال
  1398/03/23
  60
  1398/04/26(ساعت 13)(مرکز شماره 4 فنی حرفه ای:چهار راه یافت آباد - بلوار معلم - نرسیده به میدان معلم)
  (اصل کارت ملی،و نمونه آلبوم عکس،دوربین عکاسی لطفا همراهتان  باشد) 
  86
  49
  سعید جلولی
  //
  //
  77.5
  1398/04/26(ساعت 13)(مرکز شماره 4 فنی حرفه ای:چهار راه یافت آباد - بلوار معلم - نرسیده به میدان معلم)
  (اصل کارت ملی،و نمونه آلبوم عکس،دوربین عکاسی لطفا همراهتان  باشد) 
   
  86
  50
  علی رفعتی
  //
  //
  75
  1398/04/26(ساعت 13)(مرکز شماره 4 فنی حرفه ای:چهار راه یافت آباد - بلوار معلم - نرسیده به میدان معلم)
  (اصل کارت ملی،و نمونه آلبوم عکس،دوربین عکاسی لطفا همراهتان  باشد) 
   
  86
  51
  نیلوفر سپرده
  //
  //
  75
  1398/04/26(ساعت 13)(مرکز شماره 4 فنی حرفه ای:چهار راه یافت آباد - بلوار معلم - نرسیده به میدان معلم)
  (اصل کارت ملی،و نمونه آلبوم عکس،دوربین عکاسی لطفا همراهتان  باشد) 
   
  86
  52
  سید محمد سیدی
  تاسیسات درجه 1
  1398/03/23
  67.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  53
  سید کریم سیدی باشبرات
  //
  //
  62.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  54
  احسان عبداله زاده ممقانی
  //
  //
  50
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  55
  آریا اسمعیلی
  //
  //
  60
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  56
  محمد جوانمرد
  //
  //
  55
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  57
  آرمین راهی
  //
  //
  55
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  58
  سیامک صفری
  //
  //
  57.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  59
  سید سهیل میر رضائی رودکی
  //
  //
  50
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  60
  عبداله کیانی فلاور
  //
  //
  62.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  61
  محمد باقراحمدی
  تاسیسات درجه 2
  1398/03/23
  77.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  62
  حمیدرضا آخوندی
  //
  //
  72.5

  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)
   

  63
  حمید بختیار
  //
  //
  85
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  64
  مهدی بختیاری
  //
  //
  65
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  65
  جواد تمدنی مقدم
  //
  //
  60
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  66
  مجید جبار پور کفاری
  //
  //
  60
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  67
  سامان جعفری کجوری
  //
  //
  57.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  68
  ناصر جوکار
  //
  //
  52.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  69
  حسین حسن لو
  //
  //
  55
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  70
  اشکان حسینقلی
  //
  //
  57.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  71
  عباس خدائی
  //
  //
  50
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  72
  ابراهیم خدابنده لو
  //
  //
  52.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  73
  رضا خوشاب
  //
  //
  55
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  74
  سید پوریا دادگستر
  //
  //
  60
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  75
  متین رضائی
  //
  //
  77.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  76
  حسین رنجبر پازوکی
  //
  //
  72.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  77
  حجت روان آورد
  //
  //
  57.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  78
  سعید زارع پیله شاهی
  //
  //
  80
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  79
  شهاب زنگنه
  //
  //
  62.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  80
  محمد زهری
  //
  //
  57.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  81
  ولی اله سباهک انزابی
  //
  //
  60
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  82
  بهزاد سرلک
  //
  //
  75
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  83
  فرید سلطانمزادی
  //
  //
  75
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  84
  سید حمیدرضا شریف النسبی
  //
  //
  67.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  85
  یاسین غفوری
  //
  //
  60
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  86
  مهدی فتحی کلهری
  //
  //
  55
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  87
  هوتن فرنود احمدی
  //
  //
  70
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  88
  مسعود فضل اله اعرابی
  //
  //
  62.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  89
  مصطفی فلاحی
  //
  //
  57.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  90
  سید فرشاد قدسی
  //
  //
  72.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  91
  محسن قرئلی
  //
  //
  65
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  92
  اکبر قربانی قلالوئی
  //
  //
  67.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  93
  علی محمودی سهی
  //
  //
  77.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  94
  محمد محمودی سهی
  //
  //87.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  95
  محسن ملکی
  //
  //
  52.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  96
  روزبه مهرور
  //
  //
  57.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  97
  سید سهیل میر رضائی رودکی
  //
  //
  72.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  98
  رضا میرزائی
  //
  //
  57.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  99
  حسن نائیجی
  //
  //
  75
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  100
  سامان ناصح
  //
  //
  67.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  101
  بهزاد نقاشی
  //
  //
  75
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  102
  میر شهاب هاشمی
  //
  //
  77.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  103
  حمیدرضا پارسا شفیع
  //
  //
  67.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  104
  پویا پاکدلیان
  //
  //
  75
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  105
  محمد پور نصیر رودبنه
  //
  //
  75
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  106
  محمدرضا کامرانی شفیق
  //
  //
  57.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  107
  صادق کدخدا
  //
  //
  52.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  108
  علی کریمیان
  //
  //
  60
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  109
  محمود گلستانی
  //
  //
  60
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  110
  فرزاد یوسفی
  //
  //
  52.5
  98/05/07 (تهران-میدان بهمن-نرسیده به چهار راه چیت سازی-مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲) (ساعت 9) (اصل کارت ملی لطفا همراهتون باشه)


  111
  رحیم اله حسن نژاد مفرد
  کولر گازی و اسپیلت
  1398/03/23
  50
  98/4/30(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  71
  112
  علیرضا رنجبر چشمه سرخی
  //
  //
  90
  98/4/30(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  82/5
  113
  حمزه شریفی فر
  //
  //
  63.33
  98/4/30(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  *
  114
  علی فاضلی کچوسنگی
  //
  //
  66.66
  98/4/30(سروش جاوید)(ساعت 9)(اصل کارت ملی لطفا همراهتان باشد)

  *
  115
  سید حسن طباطبایی
  آسانسور
  1398/03/23
  60
  98/4/30(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(ساعت13صبح)(اصل کارت ملی ،سیم و فازمترلطفا همراهتان باشد)


  116
  علیرضا ملا محمدی
  //
  //
  50
  98/4/30(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(ساعت13صبح)(اصل کارت ملی ،سیم و فازمترلطفا همراهتان باشد)


  117
  حسین بندی
  نصاب کاغذ دیواری موکت ...
  1398/03/23
  50
  98/4/25(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(آقای شمسی مقدم)(ساعت 9 صبح)(اصل کارت ملی ،لطفا همراهتان باشد) 
  80
  118
  سعید دهبان
  دوربین مدار بسته
  1398/03/23
  56.66
  98/04/25 / سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه / ساعت 9 صبح
  81
  119
  محمد علی چوبداری
  //
  //
  73.33
  98/04/25 / سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه / ساعت 9 صبح

  84
  120
  شیلا امیر قهرمانی
  نمایشنامه نویس
  1398/03/2353.33
  1398/04/26(ساعت 13)(مرکز شماره 4 فنی حرفه ای:چهار راه یافت آباد - بلوار معلم - نرسیده به میدان معلم)
  (اصل کارت ملی،و نمونه کار نمایش نامه لطفا همراهتان  باشد) 
   
  77
  121علی تیموریجوشکاری بافرآیند قوس الکتریکی قوس الکتریکی(SMAW)1398/03/2387/51398/05/13میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(لطفا لباس کار،دستکش،کارت ملی همراهتان باشد)

  122جاسم شهولی نیاجوشکاری بافرآیند قوس الکتریکی قوس الکتریکی(SMAW)
  1398/03/23
  501398/05/13میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(لطفا لباس کار،دستکش،کارت ملی همراهتان باشد)

  123مهدی اکبریجوشکاری بافرآیند قوس الکتریکی قوس الکتریکی(SMAW)
  1398/03/23
  601398/05/13میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(لطفا لباس کار،دستکش،کارت ملی همراهتان باشد)

  124امیر قره گوزلوجوشکاری بافرآیند قوس الکتریکی قوس الکتریکی(SMAW)
  1398/03/23
  77/51398/05/13میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(لطفا لباس کار،دستکش،کارت ملی همراهتان باشد)

  125سید حسن هاشم پورجوشکاری بافرآیند قوس الکتریکی قوس الکتریکی(SMAW)
  1398/03/23
  92/51398/05/13میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(لطفا لباس کار،دستکش،کارت ملی همراهتان باشد)

  126محمد پور نصیرجوشکاری بافرآیند قوس الکتریکی قوس الکتریکی(SMAW)
  1398/03/23
  92/51398/05/13میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(لطفا لباس کار،دستکش،کارت ملی همراهتان باشد)

  127
  حسن اعتماد زاده
  جوشکاری برق ( E3 )  75
  128
  حیدر بنائی قلعه
  //  81
  129
  میلاد دینجردی
  //  76
  130
  محمد حسین رجبی
  //  80
  131
  رضا رمضانی
  //  82
  132
  حسین رنجبر پازوکی
  //  82