اخبار فنی و حرفه ای

 • اطلاعات آزمون دوره آموزش آبگرمکن و لوازم گازسوز را به همراه زمان و نتیجه آزمون تئوری و عملی اینجا مطالعه کنید.

  نام و نام خانوادگیعنوان مهارتتاریخ آزمون تئورینتیجه آزمون تئوریزمان و محل آزمون عملینتیجه نهایی آزمون
  1-بیژن بخشعلی پورتعمیرکار آبگرمکن1398/05/1665/5

  2-بهمن ربیعیتعمیرکار آبگرمکن1398/05/16
  45

  3-احمد فیروزیتعمیرکار آبگرمکن
  1398/05/16
  65

  4-محسن فولادیتعمیرکار آبگرمکن
  1398/05/16
  52/5

  5-عباس محمدیتعمیرکار آبگرمکن
  1398/05/16
  غائب

  6-کامیار علوی
  تعمیرکار آبگرمکن

  1398/05/22
  75