دوره های آموزشی فشرده

این کلاس ها صرفا برای هنر جویانی که تمایل به یادگیری بصورت کوتاهی  دارند برگزار میشود