اخبار فنی و حرفه ای

 • اطلاعات مربوط به تاریخ امتحان و نمرات آزمون دوربین مداربسته و درب اتوماتیک را در این خبر بخوانید.


  ردیف
  رشته آموزشی
  نام نام خانوادگی
  نمره امتحان تئوری
  تاریخ امتحان تئوری
  نمره امتحان عملی
  تاریخ امتحلن عملی
  1
  درب اتوماتیک
  سعید دهقان
  67.5
  1398/05/27 مرکز شماره 9