اخبار فنی و حرفه ای

 • در فرآیند جوشکاری SMAW حرارت حاصل از قوس الکتریکی ایجاد شده مابین الکترود مصرفی و قطعه، باعث ایجاد اتصال می شود. در واقع در این فرآیند پوشش الکترود در حال سوختن ایجاد دود کرده که در واقع منجر به محافظت از حوضچه مذاب و نیز جذب تشعشعات مضر قوس شده و از جوشکار محافظت می نماید. بخش دیگر پوشش الکترود وارد حوضچه مذاب شده و وظیفه جذب ناخالصی ها را برعهده دارد.


  آموزش جوشکاری-جوشکاری الکترود دستی (جوشکاری SMAW)

  قبل از مطالعه این مقاله پشینهاد می کنم مقاله جوشکاری و انواع آن را مطالعه کنید. با توجه به انواع جوشکاری که با آن آشنا شدید در این مقاله می خواهیم اطلاعاتی را در ارتباط با جوشکاری الکترود دستی که به آن جوشکاری SWAW هم می گویند بپردازیم. جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود پوشش دار (Shielded Metal Arc Welding-SMAW) یکی از پرکاربردترین فرآیندهای جوشکاری است. این نوع جوشکاری به صورت گسترده در صنایع مختلفی مورد استفاده می گیرد.
  در فرآیند جوشکاری SMAW حرارت حاصل از قوس الکتریکی ایجاد شده مابین الکترود مصرفی و قطعه، باعث ایجاد اتصال می شود. در واقع در این فرآیند پوشش الکترود در حال سوختن ایجاد دود کرده که در واقع منجر به محافظت از حوضچه مذاب و نیز جذب تشعشعات مضر قوس شده و از جوشکار محافظت می نماید. بخش دیگر پوشش الکترود وارد حوضچه مذاب شده و وظیفه جذب ناخالصی ها را برعهده دارد.

  فواید فرآیند جوشکاری SMAW (جوشکاری الکترود دستی)

  - قابل حمل بوده و تجهیزات ساده
  - مناسب جوشکاری قسمت هایی از سازه جوشی که محدودیت دسترسی دارند

  محدودیت های جوشکاری SMAW (جوشکاری الکترود دستی)

  - نیاز به برداشتن سرباره پیش از جوشکاری مجدد و یا در انتهای کار
  - غیرمناسب جهت جوشکاری فلزات غیرآهنی
  - حساسیت به باد
  - نرخ رسوب کمتر نسبت به برخی دیگر از جوشکاری ها