اخبار فنی و حرفه ای

 • رفتار جریان داخلی در طول تولید فلز بر اساس استخر مذاب نامشخص است و مانع پیشرفت بهینه سازی فرآیند می شود. در این همبخشی ما پویایی جریان استخر مزاب را در آزماشی تابش سنکروترون با انرژی بالا را در لحظه تصویربرداری کرده ایم را نمایش خواهیم داد.

  مقاله آشکار کردن رفتار جریان داخلی جوشکاری قوسی یک مقاله بسیار زیبا در ارتباط با جوشکاری قوس و تولید مواد افزودنی فلزات را در ادامه مطالعه خواهید کرد. این مقاله ترجمه شده است و می توانید به مقاله اصلی توسط لینکی که در انتها مقاله ارائه شده است دسترسی داشته باشید.


  رفتار جریان داخلی در طول تولید فلز بر اساس استخر مذاب نامشخص است و مانع پیشرفت بهینه سازی فرآیند می شود. در این همبخشی ما پویایی جریان استخر مزاب را در آزماشی تابش سنکروترون با انرژی بالا را در لحظه تصویربرداری کرده ایم را نمایش خواهیم داد. در این آزمایش ما جریان های داخلی را در هنگام جوشکاری قوص الکتریکی فولاد ردیبای کرده و سرعت جریان فوری را از 0.1ms – 1 تا 0.5ms-1 را اندازه گیری می کنیم. تلاطم سطحی زیر حد مشخص شده نسبت به مطالعات نظری قبلی است. هنگامی که آلیاژ، ضریب کشش سطحی وابسته به دما را از خود نشان می دهد، تلاطم سطحی رخ می دهد و اکسیدهای بسیار ریز می توانند در درون جامد بعدی به عنوان یک نتیجه سرعت جریان بالا به دام بیفتند. با کنترل جریان ذوب داخلی از طریق تنظیم عناصر فعال سطح ، می توان جوشکاری قوسی را که به طور گسترده استفاده می شود و مسیرهای تولید کننده افزودنی قوس در حال ظهور را بهینه سازی کرد.


  در زمان جوشکاری همجوشی یا ساخت افزودنی فلزات ، یک ورودی حرارتی موضعی از طریق تشکیل یک استخر فلزی مذاب ، تبدیل فاز سریع و پی در پی را از جامد به مایع و سپس مایع به جامد ایجاد می کند.
  تشکیل و کنترل استخر مذاب یکی از عناصر مهم فرآیندهای پیشرفته تولید مبتنی بر همجوشی است. استخرهای مذاب تشکیل شده در هنگام جوشکاری همجوشی ، برای ایجاد اتصالات پیوندی در محصولات با یکپارچگی بالا مانند اتومبیل ها ، کشتی ها ، خطوط لوله انتقال نفت از قاره و دیگر ساختارهای بزرگ فلزی ایجاد می شوند.

  تکنیک های تولید افزودنی نیز به همین ترتیب بر اساس مفهوم ایجاد متوالی استخرهای ذوب ریز ساخته می شوند. کنترل صحیح حوضچه مذاب در این فرایندهای پیشرفته تولید برای جلوگیری از خرابی های فاجعه بار ضروری است که می تواند به آسیب های انسانی ، اقتصادی و زیست محیطی قابل توجهی منجر شود. در فرآیند تولید ، می توان قوسهای الکتریکی ، شعله های آتش ، پلاسما ، لیزرها یا پرتوهای الکترون را به عنوان منبع گرمایی با توجه به روش ساخت انتخاب کرد.
  هنگام خنک سازی ، استخر فلزی مذاب با ساختار ریز دیگری نسبت به ماده اصلی جامد می شود. در جوشکاری ، ماده تازه جامد شده معمولاً منطقه همجوشی نامیده می شود. در مورد تولید مواد افزودنی ، کل بخش را می توان به عنوان مجموعه ای از مناطق یا رسوبات همجوشی پی در پی در نظر گرفت.
  پویایی جریان و تکامل هندسی استخر مذاب مایع که با خواص مکانیکی بعدی مواد افزودنی 1،2،3 و مواد جوش داده شده 4،5،6 ، روابط قوی دارد، پیشنهاد شده است.


  جوشکاری قوسی و تولید مواد افزودنی فلزات
  نکته: مقاله در حال تکمیل شده است و ادامه مطلب را بزودی قرار خواهیم داد.


  سایر مقالات مرتبط با جوشکاری را اینجا بخوانید : 

  - آموزش جوشکاری غیرذوبی چیست؟ 

  - جوشکاری و انواع آن؟ 

  - آموزش جوشکاری الکترود دستی یا جوشکاری SMAW