آموزش-فنی-حرفه-ای-تاسیسات-سروش جاوید-آموزش عکاسی-آموزش برق-آ
دوره آموزش تاسیسات و لوله کشی ساختمان درجه۱و۲ از صفر تا صد
دوره آموزش تاسیسات و لوله کشی ساختمان درجه۱و۲ از صفر تا صد

ظرفیت کلاس : 8 نفر

تعداد بازدید : 16397

نوع : دوره های آموزشی