آموزش-تصویر-برداری-سروش جاوید-آموزش عکاسی-آموزش برق-آموزش جو
دوره آموزش تصویربرداری و فیلمبرداری
دوره آموزش تصویربرداری و فیلمبرداری

ظرفیت کلاس : 4 نفر

تعداد بازدید : 4689

نوع : دوره های آموزشی