آموزش-تاسیسات-حرارت-مرکزی-درجه2-سروش جاوید-آموزش عکاسی-آموزش
دوره آموزش تاسیسات حرارتی
دوره آموزش تاسیسات حرارتی

ظرفیت کلاس : 8 نفر

تعداد بازدید : 975

نوع : دوره های آموزشی